ANDKER CONSULT OÜ
Sinu usaldusväärne partner finantsküsimustes
Lugupeetud ettevõtte juht!

Areng ja koostöö põhinevad kvaliteedil ja usaldusel. Raamatupidamise korraldamine vastavalt kehtivatele seadustele ja juhenditele annab Sulle kindluse keskenduda põhitegevusele - klientidele, toodetele/ teenustele - ning jätta ettevõtteväliste spetsialistide hooleks finantside õiglane ja õigeaegne kajastamine.
Ettevõtte arenguks vajalike rahaliste vahendite taotlemine  Euroopa Liidu struktuurifondidest annab võimaluse investeeringute teostamiseks, ka innovaatiliste toodete arendamiseks väiksema omaosalusega.
Kõiges eelpool mainitus aitame Sind igati Sinu ettevõtte heaolu suurendamisel ning konkurentsivõimelisuse tugevdamisel!
KONTAKT

Meeldivat koostööd!
Andker Consult OÜ

Edasijõudmise saladuseks on alustamine.
- Mark Twain

Täname: Töötukassa ja Euroopa Sotsiaalfond!
Ettevõtluse alustamiseks tarviliku põhivara soetus rahastati Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist, programmist "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2010-2011".
 
Raamatupidamisteenus
Copyright © 2015 by
"Andker Consult OÜ"
All Rights reserved
 
korteriühistutele;
mittetulundusühingutele;
väikeettevõtetele;
väikeettevõtjatele / FIEdele;
jt.
Äriplaanide koostamine
Euroopa Liidu struktuurfondidest toetuse saamiseks;
ettevõtluse laiendamisel;
probleemlaenude ümberkujundamisel; jt.